Terazi POS bilgisayara RS232 porttan takılıdır. Terazide tartılan ürün tartı miktarı adisyon ekranındaki sipariş numaratöründen görünür. Sipariş alınacak ürün seçildiğinde miktar ürün fiyatıyla çarpılarak adisyona eklenir.

Terazi bağlı değilse,  tartı miktarı sipariş numaratöründen elle girilerek ürün seçilir.

Örnek:
0,250 gr x Ürün
0,285 gr x Ürün
1,750 gr x Ürün