İşletmelerin müşterileriyle olan borç, alacak, bakiye ilişkisini hesap sisteminde aktif etmek için müşteri hesabı oluşturulması gerekir. Müşteri bilgileri yeni kaydedilirken ya da daha sonra düzenlenirken Hesap Oluştur butonunun aktif hale getirilir. Bakiye sürekli aydan aya devreder, satış yaptıkça artar, tahsilat yaptıkça düşer. Müşteri borçlandırma veya alacaklandırma için mutlaka müşteri hesabının bir kez oluşturulması gerekiyor.

SambaPOS’ta adisyona eklenen bir müşteri hesabını borçlandırmak için ilgili adisyon da Ödeme butonuna tıklanır.

Ödemenin müşteri hesabına aktarılacak tutarı numaratörden seçili hale getirildikten sonra Müşteri Hesabı butonuna tıklanır.

Böylelikle ilgili bedel müşteri hesabına aktarılmış olur. Müşteri hesap detaylarına görüntülemek için Müşteri Ara bölümüne müşteri seçili hale getirildikten sonra Hesap Detayları butonuna tıklanır.

Açılan ekranda müşteriye ait borç / alacak bilgilerine ulaşılır.

Herhangi bir nedenden dolayı sipariş almadan müşteriyi borçlandırmak için Müşteri Ara bölümünden ilgili müşteri seçilerek Hesap Detayları butonuna tıklanır.

Açılan ekranda ilgili ödeme tipi üzerine tıklanır.

Açıklama alanına borçlandırma nedeni yazıldıktan sonra Tutar alanına başında eksi (-) işareti konularak borçlandırılacak tutar yazılır ve Kaydet butonuna tıklanır.

Böylelikle ilgili müşteriye herhangi bir nedenden dolayı borçlandırma işlemi yapılabilir.