Bu dökümanda sipariş ekranında adet bazında indirimin nasıl uygulanacağı anlatılacaktır.

Nasıl çalışır;

1. Otomasyon Komutu Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Otomasyon Komutları > Otomasyon Komutu Ekle’ye tıklayınız.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: İndirim

Düğme Başlığı: İndirim

Seçimi Temizle: Seçilmelidir

İlişkiler Sekmesi;

Burada Ekle butonuna tıklayarak bir satır ekleyin ve yukarıdaki görsele göre ayarları yapın.

Visibility: Sipariş Satırı

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız.

2. Sipariş Etiketi Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Adisyonlar > Sipariş Etiketleri > burada Sipariş Etiketi Grubu Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: İndirimli Sipariş Etiketi

Sipariş Etiketi Listesi Sekmesi;

Etiket: İndirim

En Çok Miktar: 1

İlişkiler Sekmesi;

Bu bölümü boş bırakın.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın.

3. Eylem Ekleme

3.1. Numaratörü Kaldır Eylemi Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: 1-Numaratörü Kaldır Eylemi

Eylem Tipi: Otomasyon Komutu Çalıştır

Parametreler:

Automation Command Name: Numaratörü Sil (Manuel olarak yazınız.)

Background: True

Delay: 0,1

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız.

3.2. Sayısal Tuş Takımını Silme İşlemi Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: 2-Numaratörü Sil

Eylem Tipi: Set NumberPad Value

Parametreler:

Number Pad Type: NumberPad

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız.

3.3. Ürün Bazlı İndirim Eylemi Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: 3-Ürün Bazlı İndirim

Eylem Tipi: Siparişi Etiketle

Parametreler:

Sipariş Etiketi Adı: İndirim Sipariş Etiketi

Sipariş Etiketi: İndirim

Order Tag Rate: [:indirim oranı]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız.

3.4. Siparişin Etiketini Kaldırma Eylemi Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: 4-Siparişin Etiketini Kaldırma

Eylem Tipi: Sipariş Etiketini Kaldır

Parametreler:

Sipariş Etiketi Adı: İndirim Sipariş Etiketleri

Sipariş Etiketi: İndirim

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız.

4. Kural Ekleme

4.1. Numaratörü Kaldırma Kuralı Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: 1-Numaratörü Kaldırma Kuralı

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|Numaratörü Sil

Eylem Seç:

Eylem: 1-Numaratörü Kaldır Eylemi

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız.

4.2. İndirim Ekle Kuralı Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: 2-İndirim Ekle Kuralı

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|İndirim

{SETTING:NUMBERPAD}|Büyüktür|0

Eylem Seç:

Eylem-1: 3-Ürün Bazlı İndirim

indirim oranı: -{:NUMBERPAD}

Eylem-2: 2-Numaratörü Sil

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız.

4.3. İndirimi İptal Etme Kuralı Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: 3-İndirimi İptal Etme Kuralı Ekleme

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|İndirim

{SETTING:NUMBERPAD}|Is Null|0

Eylem Seç:

Eylem: 4-Siparişin Etiketini Kaldırma

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız.