Bu dokümanda personel yemeğine 100% indirimin nasıl uygulanacağı anlatılmaktadır.

Bu uygulamanın 2 farklı yöntemi bulunmaktadır;

Yöntem-1: Müşteri Tipi Özel Alanı Kullanma;

Bu yöntemde, adisyona sipariş girmeye başlamadan önce Personelinizi, Müşteri olarak seçmeniz gerekmektedir.

Nasıl Çalışır;

 

1. Müşteriler Varlık Tipini Düzenleme

Ana Menü > Yönetim > Varlıklar > Varlık Tipleri > Müşteriler > Özel Alanlar > Burada, Özel Alan Ekle‘ye tıklayarak yeni bir özel alan ekleyin, Müşteri Tipi olarak adlandırın, Değerler sütununa da Personel yazın.

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

2. İlgili Personelin Müşteri Tipini Seçme

Ana Menü > Yönetim > Varlıklar > Varlıklar > İlgili Müşteriyi Seçin > Genel > Müşteri Tipi > Buraya, Personel yazın.

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

3. Adisyon Tipini Düzenleme

Ana menü > Yönetim > Adisyonlar > Adisyon Tipleri > Burada, Sıfır Fiyatlı Siparişlere İzin Ver kutucuğunu seçin.

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

4. Eylem Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > Burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: Personel Fiyatı Ayarla

Eylem Tipi: Siparişi Güncelle

Parametreler:

Fiyat: [:Fiyat]

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

5. Kural Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > Burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: Personel Fiyatı Ayarla

Olay Adı: Adisyona Sipariş Eklendi

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

{ENTITY DATA:Müşteri:Müşteri Tipi}|Eşittir|Personel

 

Eylem Seç:

Eylem: Personel Fiyatı Ayarla

Fiyat: 0 (Sıfır)

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

Yöntem-2 Otomasyon Komutu Kullanma;

Nasıl Çalışır;

 

1. Otomasyon Komutu Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Otomasyon Komutları > Burada, Otomasyon Komutu Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: Personel Yemeği

Düğme Başlığı: Personel\rYemeği

Renk: İsteğinize göre bir renk seçin.

Onay: Admin PIN

Seçimi Temzle: Seçili olmalıdır.

 

İlişkiler Sekmesi;

Burada, Ekle‘ye tıklayarak bir satır ekleyin ve ayarlarını görseldeki gibi yapın.

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

2. Eylem Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > Burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: Personel Fiyatı Ayarla

Eylem Tipi: Siparişi Güncelle

Parametreler:

Fiyat: [:Fiyat]

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

5. Kural Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > Burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: Personel Fiyatı Ayarla

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|Personel Yemeği

 

Eylem Seç:

Eylem: Personel Fiyatı Ayarla

Fiyat: 0 (Sıfır)

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.