Bu dokümanda, müşteriye özel menülerin nasıl hazırlanacağı anlatılmaktadır.

1. Özel Alan ve Müşteri Bilgileri Ekleme

1.1. Özel Alan Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Varlıklar > Varlık Tipleri > Müşteriler > Özel Alanlar Sekmesi > burada Özel Alan Ekle‘ye tıklayın ve ayarları görseldeki gibi yapın.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.2. Müşteri Bilgileri Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Varlıklar >Varlıklar > burada ilgili müşterinin ismine tıklayın ve düzenleme ekranına geçip İlgili Menüyü ve Müşteri Kodu bilgilerini girin.

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın.

 

ÖNEMLİ NOT:

Örnekte ilgili kuralın çalışabilmesi için Müşteri Kodu A harfi ile başlatılmıştır. Siz bunu kendi isteğinize göre tanımlayabilirsiniz ancak ilgili kuralda Özel Kısıtlama bölümüne de aynı ifadeyi yazmanız gereklidir.

 

2. Eylemlerin Eklenmesi

2.1. Menü Değiştirme Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: OZL-Menü Değiştir

Eylem Tipi: Menü Değiştir

Parametreler:

Screen Menu Name: [:Menu Adı]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.2. Adisyon Yenileme Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: OZL-Adisyon Yenile

Eylem Tipi: Adisyonu Görüntüle

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.3. Müşteri Seçme Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: OZL-Müşteri Seç

Eylem Tipi: Belge Varlığını Değiştir

Parametreler:

Can Creat Ticket: True

Entity Type Name: Müşteriler

Entity Search Value: [:Numberpad]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın.

 

3. Kuralların Eklenmesi

3.1. Müşteri Seçme Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: OZL-Müşteri Seçildi

Olay Adı: Belge Varlığı Değişti

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Eylemler:

Eylem-1: Varlık Durumunu Değiştir (Mevcut olan eylem)

Status: {ENTITY DATA:Müşteriler:Adı}

Eylem-2: OZL-Adisyon Yenile

Eylem-3: OZL-Menü Değiştir

Menü Adı: {ENTITY DATA:Müşteriler:Menü}

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın.

 

3.2. Müşteri arama Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: OZL-Müşteri Ara

Olay Adı: Numaratörden Değer Girildiğinde

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Numberpad Value|Başlar|A

Eylemler:

Eylem-1: OZL-Müşteri Seç

Numberpad: [:NumberpadValue]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın.