Bu doküman, https://kb.sambapos.com/4-20-kupon-ve-promosyon-ornekleri/ dokümanının alt kırılımıdır.

 

Bu dokümanda, müşterilere 6 adet içecek aldıklarında, promosyon olarak 1 adet Kahve verme işleminin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

1. Otomasyon Komutlarının Eklenmesi

1.1. Promosyon Kahve Ver Otomasyon Komutu

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Otomasyon Komutları > burada Otomasyon Komutu Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: P1-Promosyon Kahve Ver

Kategori: Promosyon-1

Düğme Başlığı: Promosyon Kahve Ver

Renk: İsteğinize göre bir renk seçin.

Onay: Hiçbiri

Seçimi Temizle: Bu kutucuk seçili olmalıdır.

 

İlişkiler Sekmesi;

Ekle’ye tıklayarak bir ilişki satırı ekleyin ve ayarlarını aşağıdaki görsele göre düzenleyin;

Visible States: Kahve Promosyonu

Visibility: Komut Seçicide Göster

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.2. Promosyon Kahveyi Sonra Ver Otomasyon Komutu

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Otomasyon Komutları > burada Otomasyon Komutu Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: P1-Kahveyi Sonra Ver

Kategori: Promosyon-1

Düğme Başlığı: Promosyonu Kullanma

Renk: İsteğinize göre bir renk seçin.

Onay: Hiçbiri

Seçimi Temizle: Bu kutucuk seçili olmalıdır.

 

İlişkiler Sekmesi;

Ekle’ye tıklayarak bir ilişki satırı ekleyin ve ayarlarını aşağıdaki görsele göre düzenleyin;

Visible States: Kahve Promosyonu

Visibility: Komut Seçicide Göster

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.3. Promosyon Hakkını Kahve Kuponu Olarak Ver Otomasyon Komutu

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Otomasyon Komutları > burada Otomasyon Komutu Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: P1-Kupon Bas

Kategori: Promosyon-1

Düğme Başlığı: Kahve Kuponu Yazdır

Renk: İsteğinize göre bir renk seçin.

Onay: Hiçbiri

Seçimi Temizle: Bu kutucuk seçili olmalıdır.

 

İlişkiler Sekmesi;

Ekle’ye tıklayarak bir ilişki satırı ekleyin ve ayarlarını aşağıdaki görsele göre düzenleyin;

Visible States: Kahve Promosyonu

Visibility: Komut Seçicide Göster

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2. Eylemlerin Eklenmesi

2.1. Kahve Promosyonunu Başlat Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle’ye tıklayın.

Eylem Adı: P1-Kahve Promosyonunu Başlat

Eylem Tipi: Belge Durumunu Değiştir

Parametreler:

State Name: P.Durumu

Durum: Kahve Promosyonu

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.2. Promosyon Komutlarını Göster Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle’ye tıklayın.

Eylem Adı: P1-Promosyon Komutlarını Göster

Eylem Tipi: Otomasyon Komutu Seç

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.3. Kahve Promosyonunu Bitir Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle’ye tıklayın.

Eylem Adı: P1-Kahve Promosyonunu Bitir

Eylem Tipi: Belge Durumunu Değiştir

Parametreler:

State Name: P.Durumu

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.4. Kahve Ver Butonuna Basıldığında Belgeyi Temizle Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle’ye tıklayın.

Eylem Adı: P1-Adisyonu Tazele

Eylem Tipi: Adisyonu Görüntüle

Parametreler:

Adisyono No: 0

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.5. Adisyona Sipariş Ekle Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle’ye tıklayın.

Eylem Adı: P1-Adisyona 6 alana 1 Bedava Kahve Ürünü Ekle

Eylem Tipi: Adisyona Sipariş Ekle

Parametreler:

Ürün Adı: Kahve

Miktar: 1

Order State Name: GStatus

Sipariş Durumu: 6 Kahveye 1 Ücretsiz Promosyon

Envanteri Artır: False

Envanteri Azalt: True

Kilitli: True

Fiyat Hesapla: False

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.6. 6 alana 1 Bedava Kahve Promosyonu için Kahve Kuponu Ürünü Ekle Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle’ye tıklayın.

Eylem Adı: P1-6 Alana 1 Bedava Kahve Promosyonu için Kahve Kuponu Ürünü Ekle Eylemi

Eylem Tipi: Adisyona Sipariş Ekle

Parametreler:

Ürün Adı: Kahve

Miktar: 1

Order State Name: GStatus

Sipariş Durumu: İkram

Envanteri Artır: False

Envanteri Azalt: True

Kilitli: True

Fiyat Hesapla: False

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.7. Müşteri Kahve Promosyonu Sayısını Güncelleştir Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle’ye tıklayın.

Eylem Adı: P1-Müşteri Kahve Promosyonu Sayısını Güncelleştir

Eylem Tipi: Varlık Verisini Güncelle

Parametreler:

Entity Type Name: Müşteriler

Varlık Adı: [:Adı]

Field Name: Promosyonlu Kahve Sayısı

Field Value: [:Güncelleme Sayısı]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.8. Kupon Ürünleri Durumlarını Güncelle Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle’ye tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Kupon Ürünleri Durumlarını Güncelle

Eylem Tipi: Sipariş Durumunu Değiştir

Parametreler:

State Name: Kupon Durumu

Group Order: 4

Current State: [:Mevcut Durum]

Durum: [:Durum]

State Order: 4

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.9. Kupon Üret Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle’ye tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Kupon Üret

Eylem Tipi: Değerleri Döngüye Ata

Parametreler:

Adı: Kupon Üret

Değerler: ([:Quantity])

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.10. Kupon Ürünleri Menü Ürün Adını Güncelle Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle’ye tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Kupon Ürünleri Menü Ürün Adını Güncelle

Eylem Tipi: Sipariş Durumunu Değiştir

Parametreler:

State Name: Kupon Ürünü

Group Order: 5

Durum: [:Ürün Adı]

State Order: 5

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.11. Kupon Yazdır Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle’ye tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Kupon Yazdır

Eylem Tipi: Varlık Yazdır

Parametreler:

Varlık Adı: [:Kupon Numarası]

Yazıcı Adı: Adisyon Yazıcı

Printer Template Name: Kupon Şablonu

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

3. Kuralların Eklenmesi

3.1. Kahve Sayısı 6 yı Geçtiğinde Promosyon Komutlarını Göster Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle’ye tıklayın.

Kural Adı: P1-Kahve Sayısı 6 yı geçtiğinde Promosyon Komutlarını Göster

Olay Adı: Belge Varlığı Değişti

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Entity Type Name|Eşittir|Müşteriler

{ENTITY DATA:Müşteri:Promosyonlu Kahve Sayısı}|Eşittir|6

{ENTITY DATA:Müşteri:Promosyonlu Kahve Sayısı}|Büyüktür|6

Eylem Seç:

Eylem-1: P1-Kahve Promosyonunu Başlat

Eylem-2: P1-Promosyon Komutlarını Göster

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3.2. Kahve Promosyonunu Şimdi Ver Butonuna Basıldığında Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle’ye tıklayın.

Kural Adı: P1-Kahve Promosyonunu Şimdi Ver Butonuna Basıldığında

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|P1- Promosyon Kahve Ver

 

Eylem Seç:

Eylem-1: P1-Adisyona 6 alana 1 Bedava Kahve Ürünü Ekle

Eylem-2: P1-Müşteri Kahve Promosyonu Sayısını Güncelleştir

Eylem-3: P1-Kahve Promosyonunu Bitir

Eylem-4: P1-Adisyonu Tazele

Eylem-5: P1-Sipariş Promosyon Durumunu Güncelle

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3.3. Kahve Promosyonunu Daha Sonra Kullandır Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle’ye tıklayın.

Kural Adı: P1-Kahve Promosyonunu Kullandırma

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|P1- Kahveyi Sonra Ver

 

Eylem Seç:

Eylem-1: P1-Kahve Promosyonunu Bitir

Eylem-2: P1-Adisyonu Tazele

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3.4.Promosyon Kahve Kuponu Olarak Kullanılmak İstediğinde Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle’ye tıklayın.

Kural Adı: P1-Promosyon Kahve Kuponu Olarak Kullanılmak İstediğinde

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|P1-Kupon Bas

Eylem Seç:

Eylem-1: P1-Müşteri Kahve Promosyonu Sayısını Güncelleştir

Adı: {ENTITY NAME:SambaKart}

Eylem-2: P1-6 Alana 1 Bedava Kahve Promosyonu İçin Kahve Kuponu Üret

Eylem-3: KPN-Kupon Ürünleri Durumlarını Güncelle

Durum: Kupon Yazdırıldı

Eylem-4: KPN-Kupon Üret

Quantity: {QUANTITY}

Eylem-5: KPN-Kupon Ürünleri Menü Ürün Adını Güncelle

Ürün Adı: Kahve

Eylem-6: KPN-Kupon Yazdır

Eylem-7: P1-Kahve Promosyonunu Bitir

Eylem-8: Adisyonu Tazele

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.