Bu dokümanda, ödemesi yapılmış bir adisyonun geri çağrılması ve kopyalanması konusu anlatılacaktır.

Navigasyon ekranındaki Adisyonlar bölümünden bir adisyon seçilerek yapılabildiği gibi, müşteriye ait bir adisyon da kopyalanabilir.

 

Nasıl Çalışır;

Müşteriye Ait Bir Adisyonun Görüntülenmesi ve Kopyalanması:

 

 

Müşteriye Ait Olmayan Bir Adisyonun Görüntülenmesi ve Kopyalanması:

 

1. Otomasyon Komutları Ekleme

1.1. Son Adisyonu Görüntüle

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Otomasyon Komutları > burada Otomasyon Komutu Ekle üzerine tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: SA-Son Adisyonu Görüntüle

Kategori: Boş

Düğme Başlığı: Son Adisyonu\rGörüntüle

Renk: #FFC0504D

Onay: Hiçbiri

Seçimi Temizle: Bu kutucuk seçili olmalıdır.

 

Navigasyon Seçenekleri Sekmesi;

 

İlişkiler Sekmesi;

Ekle üzerine tıklayarak bir satır ekleyin ve ayarları görseldeki gibi düzenleyin;

Visible States: Durum=Yeni

Visibility: Adisyon

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.2. Adisyonu Kopyala

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Otomasyon Komutları > burada Otomasyon Komutu Ekle üzerine tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: SA-Adisyonu Kopyala

Kategori: Boş

Düğme Başlığı: Adisyonu\rKopyala

Renk: #FFC0504D

Onay: Hiçbiri

Seçimi Temizle: Bu kutucuk seçili olmalıdır.

 

Navigasyon Seçenekleri Sekmesi;

 

İlişkiler Sekmesi;

Ekle üzerine tıklayarak bir satır ekleyin ve ayarları görseldeki gibi düzenleyin;

Enabled States: IsClosed

Visible States: Durum=Ödendi

Visibility: Adisyon

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2. Eylemleri Ekleme

2.1. Adisyon Kopyası Oluştur Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: SA-Adisyon Kopyası Oluştur

Eylem Tipi: Adisyon Oluştur

Parametreler:

Clone Current Ticket: True

Clone All Orders: True

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.2. Adisyonu Görüntüle Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: SA-Adisyonu Görüntüle

Eylem Tipi: Adisyonu Görüntüle

Parametreler:

Adisyon Numarası: [:ticketId]

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

2.3. Mesaj Göster Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: SA-Mesaj Göster

Eylem Tipi: Mesaj Göster

Parametreler:

Mesaj: [:MessageToDisplay]

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.4. Son Adisyon Noyu Hafızada Sakla Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: Son Adisyon Noyu Hafızada Sakla

Eylem Tipi: Program Ayarı Değiştir

Parametreler:

Ayar Adı: [:customerName]_CLastTicketId

Ayar Değeri: [:ticketId]

Güncelleme Şekli: Güncelle

Is Local: True

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.5. Varlık Durumunu Değiştir Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: SA-Varlık Durumunu Değiştir

Eylem Tipi: Varlık Durumunu Değiştir

Parametreler:

Entity Type Name: Müşteriler

Varlık Adı: [:customerName]

Entity State Name: CLastTicketId

Entity State: [:ticketId]

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.6. Varlık Yükle Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: SA-Varlık Yükle

Eylem Tipi: Varlık Yükle

Parametreler:

Entity Type Name: [:entityTypeName]

Varlık Adı: [:entityName]

Entity Search Value: [:searchValue]

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3. Kuralları Ekleme

3.1. Son Adisyon No Varlık Durumunu Sakla Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: SA-Son Adisyon No Varlık Durumunu Sakla

Olay Adı: Adisyon Kapanıyor

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

{TICKET STATE:Durum} | Eşittir | Ödendi

[=TN('{TICKET TOTAL}')] | Büyüktür | 0

{ENTITY NAME:Müşteriler} | Boş Değilse |

 

Eylem Seç:

Eylem : SA-Varlık Durumunu Değiştir

customerName: {ENTITY NAME:Müşteriler}

ticketId: [=TN('{TICKET ID}')]

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

3.2. Müşteri Son Adisyonunu Görüntüle Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: SA-Müşteri Son Adisyonunu Görüntüle

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle: 

Automation Command Name | Eşittir | SA-Son Adisyonu Görüntüle

 

Eylem Seç:

Eylem 1: SA-Mesaj Göster

Constraint: '{SETTING:{ENTITY NAME:Müşteriler}_CLastTicketId}' == ''

MessageToDisplay: {ENTITY NAME:Müşteriler}\r{ENTITY NAME:Masalar}\rİçin Önceki Adisyon Bulunamadı

 

Eylem 2: SA-Adisyonu Görüntüle

Constraint: '{SETTING:{ENTITY NAME:Müşteriler}_CLastTicketId}' != ''

ticketId: [=TN('{SETTING:{ENTITY NAME:Müşteriler}_CLastTicketId}')]

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3.3. Adisyonu Kopyala Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: SA-Adisyonu Kopyala

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle: 

Automation Command Name | Eşittir | SA-Adisyonu Kopyala

 

Eylem Seç:

Eylem : SA-Adisyon Kopyası Oluştur

Constraint: Boş

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3.4. Son Adisyon Noyu Varlık Durumundan Yükle Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: SA-Son Adisyon Noyu Varlık Durumundan Yükle

Olay Adı: Varlık Seçildi

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Entity Type Name | Eşittir | Müşteriler

Eylem Seç:

Eylem 1: SA-Varlık Yükle

entityTypeName: Müşteriler

entityName: [:EntityName]

 

Eylem 2: SA-Son Adisyon Noyu Hafızada Sakla

customerName: [:EntityName]

ticketId: {ENTITY STATE:CLastTicketId}

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.