Stok Tanımlama
Stok Kartı, restoranda sattığımız ürünleri imal ettiğimiz ürünlerin tamamına verilen isimdir. Stoklar direk satılan ürünler değildir, alımlarını yaptığımız ve ürün imal etmek için kullandığımız mallardır.

Yeni bir stok kartı tanımlamak için Yönetim > Stok > Stoklar menüsünden Stok Ekle linkini kullanırız.

 

Stok Kartı Tanımlamaları

Stok Adı:

Tanımlayacağımız stokun adının yazılacağı alandır.

Stok Adı Örneği

  • Domates
  • Dana Kuşbaşı
  • Coca Cola 330 ml Kutu

Grup Kodu:

Tanımlayacağımız stokun hem listeleme sırasında hem de raporlama sırasında kullanmak üzere hangi grubun içinde olduğunu tanımlayacağımız alandır. Tanımlamak istediğimiz grup kodu burada tanımlı değilse direk yazarak bu grubu oluşturabiliriz. Daha sonraki stok tanımlamalarında aynı grup seçilerek de bulunabilir.

Grup Kodu Örneği

  • Manav
  • Kasap Ürünleri
  • Meşrubatlar

Depolar:

Açacağımız bu stokun hangi depoda tutulacağının seçileceği alandır. Farklı depolarınız varsa öncelikle deponuzu Yönetim > Stok> Depo > Depo Ekle linkini kullanarak tanımlamalıyız.

Farklı depolar kullanılmayacaksa ürünümüz için SambaPOS kurulumunda gelen yerel depoyu seçmeliyiz.

Birimler:

Ana Birim:

Ana Birim, stok kartımızın Reçeteler içinde ve diğer kullanabileceğimiz tüm işlemlerde çalışacak olan birimidir. reçeteleri eklerken buradaki birimi kullanacağız.

Ana Birim – Varsayılan Maliyeti: Bu stokun bir Ana Biriminin olabilecek varsayılan maliyet fiyatıdır. Örneğin domatesin her bir kilosu için ayrı bir taşıma maliyeti ödüyorsanız bu maliyetin de stoka yansıtılacağı alandır.

Ürün Adı ve Ana Birimi

  • Domates / Gram
  • Dana Kuşbaşı / Gram
  • Coca Cola 330 ml Kutu / Adet
  • Fıçı Bira / Cl

Hareket Birim:

Hareket Birimi, bu stok kartının alım fişi girerken kullanılabilecek ana birimidir. Hareket birimi fatura da geçen asıl birimdir.

Çarpan:

Çarpan her bir Hareket Biriminde, bir yukarıda tanımladığımız Ana Birim ile olan miktarıdır. Örneğin, salçayı gram ile reçetelerde kullanıyorsak ve 1 kg’lık teneke kutularda alıyorsak, çarpan ana birim gram, hareket birimi 1 kg, çarpan ise 1000 olmalıdır.

Hareket Birim – Varsayılan Maliyeti:

Bu stokun bir hareket biriminin olabilecek varsayılan maliyet fiyatıdır. Örneğin domatesin her bir kilosu için ayrı bir taşıma maliyeti ödüyorsanız bu maliyetin de stoka yansıtılacağı alandır.

Ek Birimler

Ek birimler aynı ürünün, farklı ambalajlarda ve miktarlarda alındığında Ana Birimini farklı şekillerde kullanmamızı sağlar. Örnek vermek gerekirse; Sıvı Yağı hem 5 kg’lık teneke kutularda hem de 10 kg’lık teneke kutularda alıyorsa bunlardan birisi Ana birim diğerini Ek Birim olarak tanımlayarak Alım Fişinde o anda alınan birim ile çalışabiliriz.