Bu dokümanda, siparişleri hazır olan masalar için Garsondaki Mobil Cihaza Bildirim Gönderilen Mutfak Ekranı’nın nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

 

Nasıl Çalışır;

 

1. Gerekli Öğelerin Eklenmesi

1.1. Mutfak Hazır Durumunun Eklenmesi

1.2. Görev Tiplerinin Eklenmesi

1.3. Mutfak Varlık Ekranının Eklenmesi

1.4. Mutfak Varlık Ekranının Düzenlenmesi

1.5. Yazıcıların Eklenmesi

1.6. Yazdırma Şablonlarının Eklenmesi

1.7. Yazdırma Görevlerinin Eklenmesi

1.8. Otomasyon Komutlarının Eklenmesi

1.9. Komutların Eklenmesi

 

2. Eylemlerin Eklenmesi

2.1. Garson Widgetını Yenile Eyleminin Eklenmesi

2.2. Garson Görevi Ekle Eyleminin Eklenmesi

2.3. Adisyon Yenile Mesajı Yayınla Eyleminin Eklenmesi

2.4. El Terminali İçin Mesaj Yayınla Eyleminin Eklenmesi

2.5. Otomasyon Komutu Çalıştır Eyleminin Eklenmesi

2.6. Görev Otomasyon Komutu Çalıştır Eyleminin Eklenmesi

2.7. Mutfağa Yazdırma Sorusu Sor Eyleminin Eklenmesi

2.8. Soru Sor Eyleminin Eklenmesi

2.9. Görevler Yazdırma Görevini Çalıştır Eyleminin Eklenmesi

2.10. Garsona Sipariş Hazırı Yazdır Eyleminin Eklenmesi

2.11. Masa İçin Görevleri Yazdır Eyleminin Eklenmesi

 

3. Kuralların Eklenmesi

3.1. Mutfaktan Yazdırma Sorusu Kuralının Eklenmesi

3.2. Mutfağa Yazdırılacağını Sor Kuralının Eklenmesi

3.3. Garson Görev Kuralının Eklenmesi

3.4. Garson Görevi Çalıştırma Kuralının Eklenmesi

3.5. Adisyon Yenile Yayınla Kuralının Eklenmesi

3.6. Tüm Siparişler İptal Edildiğinde Belge Durumunu Güncelle Kuralının Eklenmesi

3.7. Adisyon Kapanıyor Kuralının Düzenlenmesi

 

4. Mobile Client Ayarlarının Yapılması

 

1. Gerekli Öğelerin Eklenmesi

1.1. Mutfak Hazır Durumunun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Ayarlar > Durumlar > burada Durum Ekle’ye tıklayın.

Adı: Mutfak Hazır

Durum Adı: Status

Durum Tipi: Varlık Durumu

Renk: İsteğinize göre bir renk seçin.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.2. Görev Tiplerinin Eklenmesi

1.2.1. Garson Görevi’nin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Ayarlar > Görev Tipleri > burada Görev Tipi Ekle’ye tıklayın.

Adı: Garson Görevi

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.2.2. Bar Görevi’nin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Ayarlar > Görev Tipleri > burada Görev Tipi Ekle’ye tıklayın.

Adı: Bar Görevi

Özel Alan Adı: Masa

Alan Tipi: String

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.2.3. Mutfak Görevi’nin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Ayarlar > Görev Tipleri > burada Görev Tipi Ekle’ye tıklayın.

Adı: Mutfak Görevi

Özel Alan Adı: Masa

Alan Tipi: String

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.3. Mutfak Varlık Ekranının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Varlıklar > Varlık Ekranları > burada Varlık Ekranı Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: Mutfak

Adisyon Tipi: Adisyon

Görünüm Modu: Yerleşim

 

İlişkiler Sekmesi;

Burada, Ekle‘ye tıklayarak bir satır ekleyin ve ayarlarını aşağıdaki gibi yapın;

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.4. Mutfak Varlık Ekranının Düzenlenmesi

1.4.1. Ürünler Penceresinin Eklenmesi

Ana Menü > POS > Mutfak Ekranı > burada sağ tıklayarak Düzenleme Modu‘nu aktifleştirin, tekrar sağ tıklayıp Add Widget > Etiket Bileşeni‘ni seçin.

Eklediğiniz Etiket Bileşeni üzerinde sağ tıklayın ve Ayarlar’a girin. Bileşenin boyutunu ve içeriğini aşağıdaki görsellere göre ayarlayın.

 

Eklediğiniz Etiket Bileşeni üzerinde tekrar sağ tıklayın ve Özellikler‘e girin ve ayarlarını aşağıdaki görsele göre yapın.

 

Mutfak Ekranı’nda sağ tıklayarak Düzenleme Modu‘nu aktifleştirin, tekrar sağ tıklayıp Add Widget > Task Editör’ ü seçin.

Eklediğiniz Task Editör üzerinde tekrar sağ tıklayın ve Ayarlar‘a girip, editörün boyutunu ve içeriğini aşağıdaki görsellere göre ayarlayın.

Task Type Name: Mutfak Görevi

Don’t Create Task History: Select this box.

Sort Order: Ascending

Task Complete Commands: Check Waiter Task:[Masa]

Task Commands: 

Tümünü Seç=Select All
Tamamlandı=Toggle

Content Template: [Adet] Adet [Masa]

Custom Data Group By: Ürün

Default Group Format: <background #FFB22222><size 18>{0}</size></background>

Group Footer Format: <background #FFB22222><size 14>{0} Adet Ürün</size></background>

Group Footer Field: Adet

Default Task Color: #FFD99694

Selected Task Color: #FF632423

Border Color: #FFB22222

 

Eklediğiniz Task Editör üzerinde tekrar sağ tıklayın ve Özellikler‘e girip, içeriğini aşağıdaki görsellere göre ayarlayın.

Name: Left Widget

 

1.4.2. Masalar Penceresinin Eklenmesi

Ana Menü > POS > Mutfak Ekranı > burada sağ tıklayarak Düzenleme Modu‘nu aktifleştirin, tekrar sağ tıklayıp Add Widget > Etiket Bileşeni‘ni seçin.

Eklediğiniz Etiket Bileşeni üzerinde sağ tıklayın ve Ayarlar’a girin. Bileşenin boyutunu ve içeriğini aşağıdaki görsellere göre ayarlayın.

Eklediğiniz Etiket Bileşeni üzerinde tekrar sağ tıklayın ve Özellikler‘e girin ve ayarlarını aşağıdaki görsele göre yapın.

Mutfak Ekranı’nda sağ tıklayarak Düzenleme Modu‘nu aktifleştirin, tekrar sağ tıklayıp Add Widget > Task Editör’ ü seçin.

Eklediğiniz Task Editör üzerinde tekrar sağ tıklayın ve Ayarlar‘a girip, editörün boyutunu ve içeriğini aşağıdaki görsellere göre ayarlayın.

Task Type Name: Mutfak Görevi

Sort Order: Descending

Task Complete Commands: Check Waiter Task:[Masa]

Task Commands: 

Tümünü Seç=Select All
Tamamlandı=Toggle

Content Template: [Content]

Completed Task Format: <color #FF555555><s>{0}</s></color>

Custom Data Group By: Masa

Default Group Format: <background #FF366092><size 20>Masa:{0}</size></background>

Group Footer Field: Adet

Display Active Items: Must be selected.

Duration Format: 

0-5: <null:>
5-10: <color red><size 15>Sipariş <m:> dakika önce alındı.</size></color>
10-60:<block 4 red><bold><color white><size 15>DİKKAT: <m:> dakika geçti!!!</size></color></bold></block>
60:<date:>

Default Task Color: #FFC6D9F0

Completed Task Color: #FF95B3D7

Border Thickness: 5

Border Color: #FF366092

 

Eklediğiniz Task Editör üzerinde tekrar sağ tıklayın ve Özellikler‘e girip, içeriğini aşağıdaki görsellere göre ayarlayın.

Name: Right Widget

 

1.4.3. Garsonu Bekleyenler Penceresinin Eklenmesi 

Ana Menü > POS > Mutfak Ekranı > burada sağ tıklayarak Düzenleme Modu‘nu aktifleştirin, tekrar sağ tıklayıp Add Widget > Etiket Bileşeni‘ni seçin.

 

Eklediğiniz Etiket Bileşeni üzerinde sağ tıklayın ve Ayarlar’a girin. Bileşenin boyutunu ve içeriğini aşağıdaki görsellere göre ayarlayın.

 

Eklediğiniz Etiket Bileşeni üzerinde tekrar sağ tıklayın ve Özellikler‘e girin ve ayarlarını aşağıdaki görsele göre yapın.

 

Mutfak Ekranı’nda sağ tıklayarak Düzenleme Modu‘nu aktifleştirin, tekrar sağ tıklayıp Add Widget > Task Editör’ ü seçin.

Eklediğiniz Task Editör üzerinde tekrar sağ tıklayın ve Ayarlar‘a girip, editörün boyutunu ve içeriğini aşağıdaki görsellere göre ayarlayın.

Task Type Name: Garson Görevi

Sort Order: Descending

Task Complete Commands: Broadcast

Task Commands: Complete

Display Active Items: Must be selected.

Default Task Color: Orange

Selected Task Color: #FF4F6128

Border Color: #FF974806

 

Eklediğiniz Task Editör üzerinde tekrar sağ tıklayın ve Özellikler‘e girip, içeriğini aşağıdaki görsellere göre ayarlayın.

Name: Garson Widget

 

1.5. Yazıcıların Eklenmesi

1.5.1. Mutfak Görev Yazıcısının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Yazdırma > Yazıcılar > burada, Yazıcı Ekle‘ye tıklayın.

Yazıcı Adı: KTC – Mutfak Görev Yazıcısı

Paylaşım Adı / Port Adı: . (Nokta)

Yazıcı Tipi: Özelleştirilebilir Yazıcı – Task Printer burada Ayarlar‘a tıklayın ve açılan pencerede Task Type alanına Mutfak Görevi yazın.

Karakter Seti: OEM ABD (437)

RTL Desteği: None

Satır Sayısı:0

Satır Karakter Sayısı: 42

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.5.2. Bar Görev Yazıcısının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Yazdırma > Yazıcılar > burada, Yazıcı Ekle‘ye tıklayın.

Yazıcı Adı: KTC – Bar Görev Yazıcısı

Paylaşım Adı / Port Adı: . (Nokta)

Yazıcı Tipi: Özelleştirilebilir Yazıcı – Task Printer burada Ayarlar‘a tıklayın ve açılan pencerede Task Type alanına Bar Görevi yazın.

Karakter Seti: OEM ABD (437)

RTL Desteği: None

Satır Sayısı:0

Satır Karakter Sayısı: 42

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.5.3. Garson Görev Yazıcısının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Yazdırma > Yazıcılar > burada, Yazıcı Ekle‘ye tıklayın.

Yazıcı Adı: KTC – Garson Görev Yazıcısı

Paylaşım Adı / Port Adı: ga

Yazıcı Tipi: Özelleştirilebilir Yazıcı – Task Printer burada Ayarlar‘a tıklayın ve açılan pencerede Task Type alanına Garson Görevi yazın.

Karakter Seti: OEM ABD (437)

RTL Desteği: None

Satır Sayısı:0

Satır Karakter Sayısı: 42

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.6. Yazdırma Şablonlarının Eklenmesi

1.6.1. KTC – Görev Şablonu’nun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Yazdırma > Yazdırma Şablonları > burada, Yazdırma Şablonu Ekle‘ye tıklayın.

Şablon Adı: KTC – Görev Şablonu

Siparişleri Sırala: Boş

Siparişleri Birleştir: Birleştirme

Şablon: Aşağıdaki kod grubunu kopyalayıp, şablon alanına yapıştırın;

[LAYOUT]
{ORDERS}

 

[ORDERS]
++New Order {ENTITY NAME:Masa}
(Id={ORDER NO}-{NAME}-{TICKET ID})
(Masa={ENTITY NAME:Masalar}-{TICKET ID})
(Masa Adı={ENTITY NAME:Masa})
(Müşteri={ENTITY NAME:Müşteri})
(Ürün={PRODUCT NAME})
(Adet={QUANTITY})
(Zaman={DATE:HH\:mm})
{QUANTITY} {PRODUCT NAME}
{SORTED ORDER TAGS}

 

[ORDERS:İkram]
{QUANTITY} {NAME}|**İKRAM**
{SORTED ORDER TAGS}

 

[ORDERS:İade]
++VOID {ENTITY NAME:Masa}
(Id={ORDER NO}-{NAME}-{TICKET ID})
(Masa={ENTITY NAME:Table}-{TICKET ID})
(Müşteri={ENTITY NAME:Müşteri})
(Ürün={PRODUCT NAME})
(Masa Adı={ENTITY NAME:Masa})
(Zaman={DATE:HH\:mm})
(Color=Red)
{QUANTITY} {PRODUCT NAME}

---İADE---
- {QUANTITY} {PRODUCT NAME}
{SORTED ORDER TAGS}
[SORTED ORDER TAGS]
{ORDER TAG QUANTITY} {ORDER TAG NAME}

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.6.2. KTC – Header Şablonu’nun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Yazdırma > Yazdırma Şablonları > burada, Yazdırma Şablonu Ekle‘ye tıklayın.

Şablon Adı: KTC – Header

Siparişleri Sırala: Boş

Siparişleri Birleştir: Birleştirme

Şablon: Aşağıdaki kod grubunu kopyalayıp, şablon alanına yapıştırın;

<T>Ticket
<L00>Date:{TICKET DATE}
<L00>Time:{TIME}

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.6.3. KTC – Footer Şablonu’nun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Yazdırma > Yazdırma Şablonları > burada, Yazdırma Şablonu Ekle‘ye tıklayın.

Şablon Adı: KTC – Footer

Siparişleri Sırala: Boş

Siparişleri Birleştir: Birleştirme

Şablon: Aşağıdaki kod grubunu kopyalayıp, şablon alanına yapıştırın;

<DB>
<F>=
<C10>Y İ N E    B E K L E R İ Z

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.6.4. KTC – Görev Yazıcı Şablonu’nun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Yazdırma > Yazdırma Şablonları > burada, Yazdırma Şablonu Ekle‘ye tıklayın.

Şablon Adı: KTC – Görev Yazıcı Şablonu

Siparişleri Sırala: Boş

Siparişleri Birleştir: Birleştirme

Şablon: Aşağıdaki kod grubunu kopyalayıp, şablon alanına yapıştırın;

<T>SERVER
<F>-
<C>$TABLE MASASININ SİPARİŞLERİ HAZIR
<F>-
{REPORT TASK DETAILS:T.Content:(TSC.Masa=$TABLE):<L>{0}}

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.7. Yazdırma Görevlerinin Eklenmesi

1.7.1. Görevleri Mutfak Ekranına Yazdırma Görevinin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Yazdırma > Yazdırma Görevleri > burada, Yazdırma Görevi Ekle‘ye tıklayın.

Yazdırma Görevi Adı: KTC-Görevleri Mutfak Ekranına Yazdır

Yazdırma İçeriği: Tüm Satırlar

Ekle‘ye tıklayarak 2 satır ekleyip, ayarlarını yukarıdaki görsele göre düzenleyin.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.7.2. Görevleri Garsona Haber Veren Yazdırma Şablonunun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Yazdırma > Yazdırma Görevleri > burada, Yazdırma Görevi Ekle‘ye tıklayın.

Yazdırma Görevi Adı: KTC – Görevleri Garsona Haber Veren Yazdırma Şablonu

Yazdırma İçeriği: Tüm Satırlar

Ekle‘ye tıklayarak bir satır ekleyip, ayarlarını yukarıdaki görsele göre düzenleyin.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.8. Otomasyon Komutlarının Eklenmesi

1.8.1. Test Otomasyon Komutunun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Otomasyon Komutları > burada, Otomasyon Komutu Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: Test

Düğme Başlığı: Test

Renk: İsteğinize göre bir renk seçin.

Onay: Hiçbiri

Seçimi Temizle: Bu kutucuk seçili olmalıdır.

 

İlişkiler Sekmesi;

İlişkiler sekmesini boş bırakın.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.8.2. Mutfak Otomasyon Komutunun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Otomasyon Komutları > burada, Otomasyon Komutu Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: Mutfak

Kategori: Navigasyon

Düğme Başlığı: Mutfak

Renk: İsteğinize göre bir renk seçin.

Onay: Hiçbiri

Seçimi Temizle: Bu kutucuk seçili olmalıdır.

 

Navigasyon Seçenekleri Sekmesi;

Sembol: İsteğinize göre bir sembol seçin.

Navigasyon Modülü: Entity

Navigasyon Modül Parametresi: Mutfak

 

İlişkiler Sekmesi;

Ekle‘ye tıklayarak bir satır ekleyip, ayarlarını yukarıdaki görsele göre düzenleyin.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.9. Komutların Eklenmesi

1.9.1. test Komutunun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Komutlar > burada, Komut Ekle‘ye tıklayın.

Adı: test

Denetimci: Boş

Komut: Aşağıdaki kod grubunu kopyalayıp, Komut alanına yapıştırın;

function authtest()
{
var url = 'https://testau.newbookpms.com/rest/auth_test';
var username                   = 'sambapos';
var password                   = 'bwtymfxZuUn46qTW';
var apikey                     = "instances_d6be5fc4fcdfdc38dbe4295c9547b1e6";/*--- JSON REQUEST DATA FORATTING---*/
var requestdata = new Object();
requestdata.api_key = apikey;
var requestjson = JSON.stringify(requestdata);
/*--- JSON POST & RESPONCE---*/
var response = web.PostJson(url,requestjson,username,password);
var responseObject = JSON.parse(response);
return response;
}

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.9.2. _test Komutunun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Komutlar > burada, Komut Ekle‘ye tıklayın.

Adı: _test

Denetimci: Boş

Komut: Aşağıdaki kod grubunu kopyalayıp, Komut alanına yapıştırın;

function jsontest()
{
var data = {

api_key:'api-xxx',
sales:[
{account_id:889,
generated_when:'now',
charges:[
{description:'Food',
gl_account_code: 'Food',
amount: '15',
tax_free: 0},
{description: 'Drinks',
gl_account_code: 'Food',
amount: '10',
tax_free: 0}]
}
]
};var response = JSON.stringify(data);
return response;
}

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.9.3. templates Komutunun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Komutlar > burada, Komut Ekle‘ye tıklayın.

Adı: templates

Denetimci: pt

Komut: Aşağıdaki kod grubunu kopyalayıp, Komut alanına yapıştırın;

function get(input){
var qry = "Select [Template] from [PrinterTemplates] where [Name] = '"+input+"'";
return sql.Query(qry).First;
}

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.9.4. Task Scripts Komutunun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Komutlar > burada, Komut Ekle‘ye tıklayın.

Adı: Task Scripts

Denetimci: tasks

Komut: Aşağıdaki kod grubunu kopyalayıp, Komut alanına yapıştırın;

function addTask(taskType,content,userName){
gql.Exec('mutation m{addTask(task:{taskType:"'+taskType+'",content:"'+content+'",userName:"'+userName+'"}){id}}');
}
function getCount(taskType,tableName){
var result = gql.Exec('{items:getTasks(taskType:"'+taskType+'",isCompleted:false,customFields:{name:"Masa",value:"'+tableName+'"}){id}}');
return JSON.parse(result).data.items.length;
}

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2. Eylemlerin Eklenmesi

2.1. Garson Widgetını Yenile Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KTC – Garson Widgetını Tazele

Eylem Tipi: Bileşenleri Yenile

Widget Names: Garson Widget

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.2. Garson Görevi Ekle Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KTC – Garson Görevi Ekle

Eylem Tipi: Komut Çalıştır

Parametreler:

Function: tasks.addTask('Garson Görevi','[:Task Content]','Administrator')

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.3. Adisyon Tazele Mesajı Yayınla Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KTC – Adisyon Tazele Mesajı Yayınla

Eylem Tipi: Mesaj Yayınla

Parametreler:

Komut: TICKET_REFRESH

Refresh Entity Screens: True

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.4. El terminali için Mesaj Yayınla Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KTC – El terminali için Mesaj Yayınla

Eylem Tipi: Mesaj Yayınla

Parametreler:

Komut: [:PDA Mesajı]

Refresh Entity Screens: True

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.5. Otomasyon Komutu Çalıştır Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KTC – Otomasyon Komutu Çalıştır

Eylem Tipi: Otomasyon Komutu Çalıştır

Parametreler:

Automation Command Name: [:Command Name]

Command Value: [:Command Value]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.6. Görev Otomasyon Komutu Çalıştır Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KTC – Görev Otomasyon Komutu Çalıştır

Eylem Tipi: Otomasyon Komutu Çalıştır

Parametreler:

Automation Command Name: [:Name]

Command Value: [:Value]

Background: True

Delay: 1

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.7. Mutfağa Yazdırma Sorusu Sor Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KTC – Mutfağa Yazdırma Sorusu Sor

Eylem Tipi: Soru Sor

Parametreler:

Soru: Adisyonu Kapattığınız da Siparişler Mutfağa Gönderilecek Onaylıyor musunuz?

Buttons: Yes,No

Automation Command Name: Handle Print Kitchen Question

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.8. Soru Sor Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KTC – Soru Sor

Eylem Tipi: Soru Sor

Parametreler:

Soru: [:Message]

Buttons: OK

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.9. Görevler Yazdırma Görevini Çalıştır Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KTC – Görevler Yazdırma Görevini Çalıştır

Eylem Tipi: Yazdırma Görevini Çalıştır

Parametreler:

Print Job Name: KTC – Görevleri Mutfak Ekranına Yazdır

High Priority: True

Order State Name: Status

Sipariş Durumu: Yeni

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.10. Garsona Siparişi Hazırı Yazdır Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KTC – Garsona Siparişi Hazırı Yazdır

Eylem Tipi: Yazdırma Görevini Çalıştır

Parametreler:

Print Job Name: KTC – Görevleri Garsona Haber Veren Yazdırma Şablonu

High Priority: True

Order State Name: Status

Sipariş Durumu: Yeni

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.11. Garsona Siparişi Hazırı Yazdır Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KTC – Masa için Görevleri Yazdır

Eylem Tipi: Yazdırma Görevini Çalıştır

Parametreler:

Print Job Name: KTC – Görevleri Garsona Haber Veren Yazdırma Şablonu

Print Ticket: False

Parametreler: $MASA=[:Masa Adı]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3. Kuralların Eklenmesi

3.1. Mutfaktan Yazdırma Sorusu Kuralının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: KTC – Mutfaktan Yazdırma Sorusu

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|Handle Print Kitchen Question

Command Value|Eşittir|Yes

Eylem Seç:

Eylem: Belgeyi Kapat

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3.2. Mutfağa Yazdırılacağını Sor Kuralının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: KTC – Mutfağa Yazdırılacağını Sor

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|Ask Print to Kitchen

Eylem Seç:

Eylem: KTC – Mutfağa Yazdırma Sorusu Sor

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3.3. Mutfağa Yazdırılacağını Sor Kuralının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: KTC – Garson Görev Kuralı

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|Check Waiter Task

Command Value|Boş değilse|

Eylem Seç:

Eylem: KTC – Görev Otomasyon Komutu Çalıştır

Name: Test Check Waiter Task

Value: [:CommandValue]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3.4. Garson Görevi Çalıştırma Kuralının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: KTC – Garson Görevi Çalıştırma Kuralı

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Tümü Eşleşiyor

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|Test Check Waiter Task

{CALL:tasks.getCount('Mutfak Görevi','[:CommandValue]')}|Eşittir|0

Eylem Seç:

Eylem-1: KTC – Garson Görevi Ekle

Task Content: <b>[:CommandValue] </b> Masasının Siparişleri Hazır!

Eylem-2: KTC – El Terminali için Mesaj Yayınla

PDA Mesajı: &&&Mutfak Mesajı: [:CommandValue] Masasının Siparişleri Hazır!

Eylem-3: KTC – Garson Widgetını Tazele

Eylem-4: KTC – Adisyon Tazele Mesajı Yayınla

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3.5. Garson Görevi Çalıştırma Kuralının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: KTC – Adisyon Yenile Yayınla

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|Broadcast

Eylem Seç:

Eylem: KTC – Adisyon Tazele Mesajı Yayınla

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3.6. Garson Görevi Çalıştırma Kuralının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: KTC – Tüm Siparişler İptal Edildiğinde Belge Durumunu Güncelle

Olay Adı: Sipariş İptal Edilmiş

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

{ORDER STATE QUANTITY TOTAL:Yeni}|Eşittir|0

Eylem Seç:

Eylem: Belge Durumunu Değiştir

Current Status: Gönderildi

Status: Yeni Siparişler

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3.7. Adisyon Kapanıyor Kuralının Düzenlenmesi

Ana Menu > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Adisyon Kapanıyor Kuralı‘nı çift tıklayarak açın ve Eylem Seç bölümünden KTC – Görevler Yazdırma Görevini Çalıştır Eylemini ekleyip, 2. sıraya konumlandırın.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

4. Mobile Client Ayarlarının Yapılması

Yukarıda bahsedilen işlemleri tamamladıktan sonra, Android Mobile Client’ınızın SambaPOS’unuzla bağlantısını yapın. Siparişleri hazır olan masalar için Garson’a Bildirim gönderilebilmesi için, Ayarları Bul dedikten sonra Seçenekler Sekmesi’ne geçin ve Kurum İçi Haberleşme seçeneğini Evet olarak işaretleyin. Daha sonra ayarları Kaydet deyip, Update butonuna tıklayın ve Giriş yapın.